Executive Search

Målrettet og lukkede søk etter ledere/spesialister på høyt stillingsnivå.
Concordia benytter alternative metoder.

Gode resultater oppnås ved arbeide i verdensklasse!

  • De prosessene vi benytter er utviklet for å attraktere de beste talentene som er tilgjengelig i markedet.
  • Våre leveranser reflekterer IKKE bare et sett med kandidater, men en diskusjon om markedsmuligheter, strategi og metodeverk som gir best resultater.

Prosessen består av tre faser:

Skjermbilde 2015-03-23 kl. 13.41.36