Konfidensialitet

Concordia arbeider med oppdragsgivere for å etablere et balansert nivå av åpenhet i den hensikt å kommunisere et klart og fokusert budskap til markedet. Samtidig gir vi våre kandidater så sanne og objektive råd i deres karrierevalg som er mulig.

Etiske retningslinjer
Concordia garanterer oppdragsgivere og kandidater vern om opplysninger og konfidensiell informasjon.

Vi stiller strenge krav til oss selv når det gjelder yrkesetikk og håndverk i forbindelse med våre rekrutteringsoppdrag.