Lederutvikling

Våre utviklingsprogrammer tar utgangspunkt i personlig utvikling og gir deltakerne forståelse av prosesserarbeid og tilgang til modeller som er konkrete, kommuniserbare og målrettede. Gjennom våre programmer får deltakerne et viktig grunnlag for å arbeide med sin egen og sin organisasjons problemløsningsevne, samhandling og gjennomslagskraft.

Aktivt lederskap bygger hovedsaklig på forutsetningene om at forandringer på arbeidsplassen begynner med forandring på individnivå. Det beste stedet er å begynne med organisasjonens ledere. Forandring av lederskapet fokuserer på å hjelpe ledere til å forstå sin egen unike lederstil og hvordan den kommuniserer med andre i organisasjonen.

Vi benytter anerkjente verktøy i våre utviklingsprogram.