Nyttige tips

CV-tips – hva bør en CV inneholde?

En CV for deg kan være ett viktig «verdipapir», og dette bør være synlig når du er ferdig med din CV. I vesentlighet skal en CV være på maks 2 sider, og innholde en oversiktlig oppstilling av:

 • Kontaktinformasjon: Navn, adresse, telefonnr., mailadresse osv. NB. Oppgi kun de telefonnr. Du selv ønsker å bli kontaktet på. Det samme gjelder mailadresse.
 • Mål: Definer i korte trekk hva dine målsetninger er. Dette gir den som leser det en god forståelse for dine mål.
 • Nøkkelkvalifikasjoner / ferdigheter: Synliggjør med klare ord, din kjernekompetanse- og feridgheter.
 • Utdannelse: – oversikt over all formell utdannelse, samt oversikt over kurser og ev. Etterutdannelse.
 • Yrkeserfaring: Start med den jobben du har idag eller hadde sist. Synliggjør selskapets virksomhetsområde, og rolle du har / hadde, samt hvilke resultater du oppnådde.
 • Personinformasjon: Når er du født samt sivilstatus. Fritidsaktiviteter, verv og interesser er også greit å beskrive her.

Gjør din CV så informativ, og «selgende» som mulig. Det er som oftest her de fleste bruker kort tid på å beslutte om du er en aktuell kandidat eller ikke. For å utdype samt å spesifisere mere i detalj din bakgrunn og potensiale, skriv et brev du legger ved CVn.

Stikkord

Generell informasjon

 • Navn
 • Adresse,
 • Postadresse
 • Fødselsdato
 • Sivil status
 • Statsborgerskap
 • Telefon, privat
 • Telefon, mobil
 • E-mail adresse

Yrkeserfaring

 • MM-ÅÅ til MM-ÅÅ
  Firma, stilling
 • MM-ÅÅ til MM-ÅÅ
  Firma, stilling
 • Osv.

Utdanning/Kurs

 • MM-ÅÅ til MM-ÅÅ
  Skole, studieretning
 • MM-ÅÅ til MM-ÅÅ
  Skole, studieretning
 • Osv.

Kvalifikasjoner
Beskriv de kvalifikasjoner/

ferdigheter du besitter

Personlige egenskaper
Beskriv deg selv, hvem er du? Sterke sider, sterke interesser, forbedringsområder osv.

Personlige mål
Beskriv i korte trekk hvilken fremtidig retning/nivå du ønsker å fokusere på, hvorfor og i hvilket tidsperspektiv.