Testverktøy

Personlighetstester.
For å sikrestille rekrutteringsprosessene benytter Concordia markedsledende internettbaserte løsninger for kartlegging og seleksjon. Gjennom våre innovative, internettbaserte måleinstrumenter får vi et pålitelig grunnlag å jobbe utifra når avgjørelser som omhandler seleksjon og utvikling av medarbeidere skal taes. Våre verktøy er første og eneste testleverandør på det internasjonale markedet med komplett Veritas-sertifisert testportefølje (personlighetstest samt evne- og ferdighetstester).


360 graders kompetansekartlegging.
Concordia gjennomfører effektive 360 grader prosesser rundt nøkkelpersonell, mellomledere og ledere som gir konstruktive tilbakemeldinger på egne arbeidsprestasjoner. Erfaringsmessig er dette en av de mest effektive måtene å utvikle faglige og ledelsesrelaterte kompetanser på.

Systemet inneholder et kompetansebasert spørreskjema. Rapporten gir deg en detaljert tilbakemelding på adferd som er relevant for å oppnå suksess innenfor eget ansvarsområde. Den inkluderer et antall ulike perspektiver: ditt eget, din overordnedes, dine underordnedes og dine sidestilte kollegers. Rapporten oppsummerer svar og vurderinger gitt av deg selv og alle de andre informantene som har deltatt i kartleggingen.